Sponsors List


Vedantic Center of Nebraska would like to thank the following Sponsors

1000 Dollars or More
Yutika, Vandana & Sanjay Singh
Sharada & Ram Bishu
Rama & Sreeram
Kranthi & Tej Adidam
Usha & VT Ramakrishnan
Sundara & Geeta
Kiran & Deepak M Gangahar
Abhi & Meru Are
Manjula & Ravi Tella
Sandhya & Shailendra Saxena
Smita & Alekha Dash
Sanjeev Sharma
Anup  and Sarbani Chakraborty
500 Dollars or More
Hemant Desai
Subhash & Jayashree Paknikar
Naresh & Meera Dewan
Saibaba Nebraska Inc
Suresh Seshadri
Patel Grocers & Namaste
250 Dollars or More
Ambika & Jayaram
Bhavan, Janak bhai & Rakesh Singh
Ashwin & Niranjana Patel
Amer Chowdhury
Vikas Padhye
Arun Pondicherry
M.K & Prem Bansal
Madhavi & Sayi Repakula
Jivantika & Birud Sindhav
Nina Mote
Sumangala & Shataram Joshi
Deepa & Venkatah Bettdapura
Priya & Anil Srinivasan
Swarup & Jagdish
Priya & Francisca
Radha & Natraj
Jatin kundel
Usha Devaraju
Nagaraju and Dhanalaxmi Mudhelli
Gautam and Madhavi Bhadbhae
Rohit Chowdhury & Madhulika Suri
Amit Ashok Khot & Padmaja Khot
Swarna & N Gopalakrishnan
Srinivasa & Aparna Nedunoori
Sundaravel Achudhan
Rajendran Subbiah
Asit K Pattnaik and Suchitra
Sudha and Anil Agrawal